payrollcontract.net

Payrollcontract

Welkom op de website met uitleg en informatie over wat er in een payrollcontract in Nederland hoort te staan en waar u op moet letten.

Staat u als ondernemer en/of werkgever in Nederland misschien op het punt om een payrollcontract bij een payrollbedrijf te tekenen. Maar heeft u nog twijfels of vragen hierover? Leest u dan onderstaande payroll informatie nogmaals goed door, zodat u en uw personeel in de toekomst niet voor verrassingen komen te staan.

Meer informatie over een payrollcontract

Heeft u na het lezen hiervan toch nog verdere vragen of wilt u toch nog meer informatie en uitleg over een payrollcontract van ons ontvangen? Vraagt u dan bij ons een gratis geheel vrijblijvend payrolladviesgesprek of uitgebreide payrollofferte voor uw bedrijf aan! Graag informeren wij u dan vervolgens nog verder over waar u nog meer bij een payrollcontract op moet letten, alle mogelijkheden en voordelen van payroll voor u, uw bedrijf, personeel, CAO, sector en/of branche en de bijbehorende payrolltarieven hierbij.

Vraag een gratis payrollofferte voor uw bedrijf aan en ontvang deze binnen 24 uur!
Klik hier

Wat is payroll?

Bij payroll wordt een payrollbedrijf op papier de juridische werkgever van (1 of meer) van uw medewerkers. Dit is ook direct het grootste verschil tussen payroll en een loonadministratiekantoor of accountant in Nederland. Bij hen blijft u namelijk nog steeds juridisch de werkgever van uw medewerkers, met alle arbeidsrechtelijke werkgeversrisico’s van dien.

Wat doet u nog zelf bij payroll

U werft en selecteert bij payroll o.a. nog steeds zelf uw eigen (nieuwe) medewerkers. Ook bepaalt u de werktijden, salarissen en arbeidsvoorwaarden (minimaal conform uw CAO) van uw medewerkers. Verzorgt de planning, c.q. roostering, en houdt vanuit de Arbowetgeving ook nog steeds het contact met uw medewerkers op de werkvloer. Zoals u ziet verandert er dus niet veel met payroll!

Het payrollbedrijf verzorgt echter bij payroll als juridische werkgever van uw medewerkers o.a. nu de betalingen van de nettosalarissen, afdrachten loonbelasting, sociale lasten en pensioenpremies.

Waarom van payroll gebruikmaken?

U huurt/least dus met payroll als het ware uw eigen medewerkers terug. Maar bent van alle administratieve rompslomp en werkgeversrisico’s verlost. Omdat u met payroll hierdoor meer tijd en geld voor belangrijkere zaken binnen uw bedrijf overhoudt.

Is dit dan ook voor veel ondernemers, werkgevers en/of klanten de belangrijkste reden om zijn/haar medewerkers naar payroll over te zetten. Er zijn daardoor momenteel meer dan 200.000 payrollwerknemers dagelijks in Nederland werkzaam.

Laat ons u ook verder helpen en vraag nu snel een gratis geheel vrijblijvend payrolladviesgesprek of payrollofferte op maat bij ons aan!

Waarom payroll?

Onvoorstelbaar welke vragen er b.v. over verzuimverzekeringen, employeebenefits, pensioenen, arbodienst, UWV, Belastingdienst etc. allemaal op een ondernemer en/of werkgever in Nederland afkomen.

Als ondernemer en/of werkgever heeft u vaak geen zin en tijd om u zich daarin te verdiepen. Laat staan dat u alle juridische werkgeversrisico’s op personeelsgebied voor uw bedrijf kunt overzien. Een oplossing voor u en uw bedrijf is dan de dienstverlening payroll van een payrollbedrijf!

Het payrollbedrijf wordt bij payroll administratief én juridisch de werkgever van uw personeel. Zij draagt daardoor o.a. zorg voor arbeidscontracten, salarissen, ziektebegeleiding volgens de Wet Verbetering Poortwachter. En weet precies wanneer iemand bij u op een vast arbeidscontract aanspraak kan maken. Zo komt u met payroll juridisch nooit meer voor verrassingen te staan.

Het enige dat uw medewerkers bij gebruik van de dienstverlening payroll merken. Is dat zij hun salaris van een payrollbedrijf ontvangen. Functioneringsgesprekken, het kerstpakket, Sinterklaas, jubilea en loopbaanvooruitzichten blijven namelijk allemaal gewoon uw eigen verantwoordelijkheid bij payroll.

Vraag een gratis payrollofferte voor uw bedrijf aan en ontvang deze binnen 24 uur!
Klik hier

Waar bij payrollcontract op letten?

Let u er allereerst op wat er in (1.) de payrollfactor in het payrollcontract van het desbetreffende payrollbedrijf zit (zie onderstaande opbouw payrollfactor).

Doorloopt u daarna onze (2.) payrolltariefchecklist en kijkt u wat er wel en vaak niet in het payrolltarief van uw payrollaanbieder zit. Let u hierbij vooral op de punten voor wat betreft de regelingen en afspraken aangaande ziekte (nacalculatie?), ontslag en pensioen bij een payrollbedrijf.

Laat vervolgens diverse (3.) payrolltariefberekeningen voor de verschillende werknemers, die bij u in dienst zijn of komen en op de payroll wilt plaatsen, maken. Tenslotte hebben wij ook nog wat (4.) payroll tips en tricks vermeld, die u bij uw beslissing om van payroll gebruik te gaan maken kunt hanteren.

Opbouw payrollfactor

Hieronder ziet u hoe een payrollfactor in Nederland minimaal dient te zijn opgebouwd.

Brutoloon medewerker:

* Netto salaris medewerker;
* Betaling werkgeverslasten (CAO) loonbelasting, sociale premies (o.a. WW-premies, Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof), Uniforme opslag kinderopvang (Aof), Werkhervattingskas (rekenpremie) (Whk), Werkgeversheffing ZVW = totaal circa 27%) en pensioen (minimaal 14,6%), evt. scholingsregeling;

+

Reserveringen en indirecte werkgeverslasten:

* Reservering vakantiegeld (wettelijk minimaal 8%);
* Reservering vakantiedagen (wettelijk minimaal 20 dagen, 11%);
* Reservering feestdagen (2,6%, 5-7 dagen);
* Reservering ziektedagen (tussen de 5-7 dagen, 4,2%);
* Kort verzuim (calamiteitenverlof), bijzonder (buitengewoon) verlof (0,6%);
* Evt. ADV of ATV, senioren- en kortdurend zorgverlofdagen, geboorteverlof (zie Wet Arbeid en Zorg (WaZo))(0,4%);
* Indirecte werkgeverslasten o.a. ziekteverzuimverzekering (premie), salarisadministratie (accountant), arbodienst;

+

Toeslag (marge) payrollbedrijf:

* O.a. Juridische kwesties, urenverwerking, contractbeheer, ziektebegeleiding, risico’s, service en ondersteuning (m.b.t. diverse vragen) aan ondernemer en medewerkers.

= PAYROLLFACTOR

Alles bij elkaar opgeteld zijn de loongerelateerde werkgeverskosten (afhankelijk van uw CAO) en indirecte werkgeverskosten voor u als werkgever circa 50-60%. O.a. boekhouder, accountant, arbodienst, verzekeringen en hard en software systemen (verzuim, salaris- en personeelsadministratie).

Uw exacte payrollfactor (v.w.b. opslag) bij een payrollbedrijf is per aanbieder verschillend. En is afhankelijk van o.a. a.) de functie van de werknemer, b.) de geldende CAO, c.) het aantal gewerkte uren (het werk rond 1 payrollwerknemer is verhoudingsgewijs duurder dan bij 20) en d.) het ziekteverzuim onder uw werknemers over de afgelopen jaren binnen uw bedrijf.

Vraagt u daarnaast bij het payrollbedrijf wat uw payrollfactor is. Als er e.) een koppeling v.w.b. de urenregistratie- en verwerking, met uw kassa of urenregistratiesysteem kan worden gemaakt. I.v.m. minder werkzaamheden en kans op minder fouten bij het payrollbedrijf hierdoor, is een lagere payrollfactor in uw payrollcontract en dus ook een lager payrolltarief bij het payrollbedrijf niet meer dan logisch.

Tot slot, let u bij een payrollbedrijf in haar payrollcontract ook goed op de mogelijke verschillende payrolltarieven door het f.) verschil in betalingstermijnen. Een payrollbedrijf financiert namelijk de salarissen van uw werknemers bij payroll voor en hoe sneller u dus betaalt (automatische incasso). Hoe lager de payrollfactor vaak zal zijn.

Vraag een gratis payrollofferte voor uw bedrijf aan en ontvang deze binnen 24 uur!
Klik hier

Voor wie is payroll interessant?

In feite is het werken met payroll voor zowel kortlopende als lange termijn projecten voor iedere organisatie, die met werknemers in Nederland werkt interessant. Dit komt doordat u met payroll efficiënter inkoopt, risico’s beperkt, financiële voordelen behaalt en up to date kennis van wet- en regelgeving in Nederland heeft.

Denkt u zich eens in dat u zich met payroll niet meer over CAO-wijzigingen, wet- en regelgeving omtrent arbeidsovereenkomsten en aanverwante zaken in Nederland hoeft te bekommeren. Geen aangiften meer van het UWV en Belastingdienst met payroll krijgt. Geen kosten van pensioenfondsen, personeelsverzekeringen en arbodienst heeft. En tot slot geen ziekmeldingen en verzuimbegeleiding meer hoeft te doen. Wat een geld en kostenbesparing zouden u dat opleveren!

Payrolltariefcheck

Payrollbedrijven hanteren verschillende soorten tariefopbouw in hun payrolloffertes en payrollcontracten. Het meest gebruikte payrolltarief in payrollcontracten is:

1. Bruto “exclusief uurloon” x payrollfactor

Bij deze payrolltariefopbouw variant is het belangrijk dat u goed oplet wat er met het bruto “exclusief uurloon” wordt bedoeld. Is het payrolltarief bij een payrollbedrijf namelijk “inclusief” of “exclusief” reservering vakantiegeld en/of vakantiedagen opgebouwd? Dit is namelijk één van de meest voorkomende payroll trucjes in Nederland. Hierdoor lijkt het namelijk dat een payrollbedrijf met haar aangeboden payrolltarief, c.q. payrollfactor, circa 20% goedkoper dan het payrolltarief o.b.v. van bovenstaande transparante payrollberekening is.

Naast bovenstaande punt is het ook van belang om altijd te weten wat er wel/niet in de payrollfactor in uw payrollcontract o.a. qua ziekte, ontslag, feestdagen, bijzonder verlof, kort zuim, zorg verlof, geboorteverlof, ATV/ADV en leeftijdsdagen, pensioen en werknemersverzekeringen zit.

In Nederland zijn er naast bovenstaande payrollbedrijven ook nog steeds payrollbedrijven, die in hun payrolloffertes en payrollcontracten zeggen dat payroll u maar € 0,10 per uur kost! Hierbij is belangrijk te weten, dat u uiteindelijk naast de € 0,10 marge (toeslag) ook al een marge in de payrollfactor van het payrollbedrijf heeft betaald! Het payrolltarief is dan:

2. Brutoloon “exclusief uurloon” x payrollfactor + marge (toeslag)

De (3.) minst transparante payrolltariefopbouw variant die steeds vaker in offertes en payrollcontracten wordt toegepast. Is een payrollberekening o.b.v. een vast percentage over de kostprijs van het payrollbedrijf. Zeer belangrijk bij deze vorm van payrolltariefopbouw is om te weten wat het payrollbedrijf onder haar kostprijs in haar payrollofferte en payrollcontract verstaat. Inclusief of exclusief vakantiedagen en geld, etc. (zie bovenstaand). Het payrolltarief is dan:

3. Kostprijs + %

Uitleg met betrekking tot uw payrolltariefberekening

Nu u dit alles over een payrollfactor en tariefopbouw weet. Kunt u zelf een payrollberekening maken of dit door het payrollbedrijf laten doen. Dit zodat u precies weet wat uw payrollwerknemer u als werkgever bij payroll per daadwerkelijk gewerkt uur kost. De kostprijs per uur is namelijk het payrolltarief bij het payrollbedrijf.

Het meest transparant is deze payrolltariefberekening dus altijd op basis van de bovenstaande opgebouwde payrollfactor te doen (dus incl. alle kostenposten en reserveringen) en deze vervolgens met een bruto “exclusief” uurloon van €10,- te vermenigvuldigen. U kunt het exacte bruto exclusief uurloon voor uw werknemer ook vanuit de voor u geldende-CAO of het Wettelijke Minimum Loon (WML) per uur vaststellen. Vervolgens vermenigvuldigt u dit bruto “exclusief” uurloon met de payrollfactor van het payrollbedrijf in uw payrollcontract. De payrolltariefberekening bij een payrollbedrijf ziet er dan als volgt uit.

Payrolltarief (=payrollkosten werkgever per daadwerkelijke gewerkt uur):

Wilt u bovenstaande payrolltarief met uw eigen interne payrolltarief (= personeelskosten per uur) vergelijken. Vermenigvuldigt u dan het bovenstaande payrolltarief met 0,87 of deel uw eigen personeelskosten per uur met 0,87. Dit is namelijk ongeveer het percentage dat uw medewerkers bij u of het payrollbedrijf ook daadwerkelijk productief voor u zijn (260 werkbare dagen per jaar – (o.a. vakantiedagen, feestdagen, ziekte, bijzonder verlof, zorg verlof en kort verzuim) : 260= circa 87%)

De vergelijking van payrollkosten bij u en een payrollbedrijf ziet er in de praktijk dan b.v. als volgt uit:

1. Payrolltarief werkgever per uur:

  € 10 x b.v. 1,65 (payrollfactor) + evt. € 0,10 (marge/toeslag) =
  € 16,60 x 0,87 = € 14,44

2. Kostprijs personeelskosten ondernemer per uur:

  € 10 x 1,40-1.50 (directe werkgeverslasten (b.v. pensioen, sociale premies, scholingsfonds) + indirecte werkgeverslasten (b.v. arbodienst, ziekteverzuimverzekering, accountant etc.) =
  € 14,00 – € 15,00

U ziet voor een minimaal verschil per uur. Bent u als werkgever met payroll van al uw administratieve rompslomp en werkgeversrisico’s voor ziekte en ontslag verlost. Hoe dit kleine verschil komt? Dit komt doordat payrollbedrijven veel payrollwerknemers (meer dan 200.000 payrollwerknemers in Nederland) in dienst hebben. En zij hierdoor verzekeringen en arbodienst goedkoper in kunnen kopen. Daarnaast kennen zij een hoge automatiseringsgraad m.b.t. de salaris- en personeelsadministratie (urenverwerking) en hebben zij een strakke ziektebegeleiding. Hierdoor liggen hun verzuimpercentages vaak lager dan het landelijk gemiddelde.

Payrollcontract en ziekte

Waarop moet u voor uzelf en uw medewerkers nu bij een payrollcontract en ziekte op letten?

In Nederland heeft een werkgever t.o.v. zijn medewerkers de wettelijke verplichting om 70% van het loon bij ziekte twee jaar lang door te betalen. Valt u als werkgever onder een algemeen verbindend verklaarde CAO dan staan hierover vaak afwijkende bepalingen in uw CAO (b.v. 1e jaar 100% en 2e jaar 70%). Veel ondernemers en/of werkgevers sluiten hiervoor dan ook een ziekengeldverzekering (verzuimverzekering) met evt. een eigen risicoperiode af.

Eigen risicodrager WGA

Een andere belangrijke beslissing voor u als werkgever bij ziekte is of u eigen risicodrager voor de WIA (WGA) bent. Dit voor het geval 1 van uw medewerkers na twee jaar ziekte recht op een WGA-uitkering mocht hebben. Daarnaast hebben we het bij ziekte van een medewerker dan nog niet over alle werkzaamheden en verantwoordelijkheden gehad. Welke u als werkgever met betrekking tot de Wet verbetering poortwachter (Wvp) in Nederland heeft. Wist u dat een dag verzuim een werkgever gemiddeld €250 door verminderde productiviteit en kosten voor een eventuele vervanger kost!!

Payroll en ziekte

Indien u van payroll gebruikmaakt, heeft u echter niets meer met de WIA, WGA, Ziektewet, Wet verbetering poortwachter en re-integratie van zieke medewerkers te maken. Doordat u bij payroll geen juridisch werkgever meer bent (zie ook payroll voordelen), heeft u immers ook geen medewerkers meer in dienst.

Hierdoor kunt u uw arbodienst en ziekengeldverzekering opzeggen. Uw premie wordt namelijk vaak over uw loonkosten berekend en bij payoll zijn deze 0. U heeft bij payroll hierdoor dus geen twee jaar loondoorbetalingsverplichting bij ziekte meer. Het payrollbedrijf is immers door het juridisch werkgeverschap voor de doorbetaling en begeleiding van uw medewerker tijdens ziekte verantwoordelijk geworden. Uw aansprakelijkheidsverzekering voor uw personeel dient u bij payroll echter wel nog steeds aan te houden!!

Payrolltarieven en ziekte

U begrijpt dat het ziekteverzuim van uw medewerkers het grootste risico met betrekking tot de kosten voor payrollbedrijven is. De andere kosten zijn namelijk bijna allemaal een vast gegeven (behalve natuurlijk het ontslagrisico). Payrollbedrijven zijn op dit gebied dan ook net verzekeringsmaatschappijen. En zullen de kosten hiervan voor een groot gedeelte in hun payrolltarieven vooraf door calculeren. Maar bij een hoger ziekteverzuim of extra begeleiding de kosten mogelijk aan u proberen door te berekenen.

Veel voorkomende manieren van het doorberekenen door payrollbedrijven bij een hoger ziekteverzuim in een bepaalde periode, is een payrolltariefverhoging of nacalculatie. Zie hiervoor ook onze payrolltariefchecklist.

Let u er daarom in uw payrollcontract op a. wat uw eigen risico voor ziekte qua aantal dagen of uren is. b. Wat de eventuele verhoging van uw payrolltarief bij een hoger ziekteverzuim is. c. Wat de wijze waarop een eventuele nacalculatie wordt gedaan. En d. welke kosten eventueel vanuit een traject Wet verbetering poortwachter worden doorberekend.

Vraagt u daarnaast ook altijd e. hoe hoog het ziekteverzuimpercentage bij een payrollbedrijf is (lager dan het landelijke gemiddelde?). f. Welke arbodienst en verzuimverzekering het payrollbedrijf heeft? Deze zaken geven namelijk aan hoe een payrollbedrijf haar verzuimbeleid voor uw payrollwerknemers straks heeft geregeld (b.v. Inhouse verzuimspecialisten).

Uiteindelijk betaalt u namelijk immers indirect uw ziekte uren/dagen zelf (middels een reservering in uw payrollfactor) en draait u dus voor een payrollfactorverhoging of nacalculatie op!

Kortom, vraag voor uzelf als werkgever wat de voorwaarden in uw payrollcontract bij ziekteverzuim zijn. En controleer deze dan ook in uw payrollcontract of algemene voorwaarden. Vraag tenslotte ook hoe hoog het ziekteverzuim bij hen is en welke arbodienst en verzuimverzekering het payrollbedrijf heeft.

Coronavirus (Covid-19) en payroll

U ziet dat er nogal wat punten zijn waarop u bij payroll en ziekte in uw payrollcontract voor uzelf en uw werknemers bij een payrollbedrijf op moet letten. Nu zeker! Want hoe gaat een payrollbedrijf met het Coronavirus (Covid-19) en de ziektegevolgen hiervan (o.a. ziekte- en quarantainedagen, coronatestkosten, vaccinatiekosten, re-integratie, NOW-regelingen) om?

Ziekmelden bij payroll

Tot slot is een veel voorkomend twistpunt, met betrekking tot zieke payrollwerknemers, tussen werkgevers en/of ondernemers enerzijds en payrollbedrijven anderzijds. Het feit dat payrollwerknemers, naast bij een ondernemer en/of werkgever, zich ook bij het payrollbedrijf dienen ziek te melden. Payrollbedrijven zijn immers als juridische werkgever voor wat betreft de ziekte- en eventuele re-integratiebegeleiding en mogelijke boetes hiervoor verantwoordelijk.

Vergeet uw payrollwerknemer zich bij het payrollbedrijf ziek te melden. Dan ontvangt deze werknemer geen ziektegeld over zijn/haar contracturen. Maar krijgt u deze uren wel gewoon als zijnde gewerkte uren door gefactureerd!! U zult begrijpen wat dan de discussie is. Let u daarom dus bij payroll ook altijd goed op of uw payrollwerknemer zich wel of niet bij het payrollbedrijf heeft ziek gemeld!

Doordat wij dagelijks payrolloffertes, payrollcontracten en algemene voorwaarden van diverse payrollbedrijven vergelijken. Kunnen wij er voor zorgen dat het punt ziekte voor u in uw payrollcontract goed is afgedekt en geregeld. Hierdoor komen u en uw medewerkers bij ziekte achteraf niet voor verrassingen te staan. Vraag daarom dus nu snel een gratis geheel vrijblijvend payrolladviesgesprek, payrollofferte of payrollberekening bij ons aan!

Payrollcontract en ontslag

Payroll wordt steeds populairder in Nederland. Daarnaast komen er gelukkig ook steeds meer regels rondom payroll (Wet Werk en Zekerheid, Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) en Wet aanpak schijnconstructie (WAS)).

Belangrijk bij uw payroll keuze is daarom goed te kijken naar de regelingen, die een payrollbedrijf rond ontslag hanteert. Vooral als u vaste medewerkers met onbepaalde tijdscontracten heeft, zijn de regels in uw payrollcontract omtrent ontslag van belang.

Payroll en ontslag in Nederland

Met payroll koopt u namelijk een deel van uw ontslagrisico af. Stel dat de vraag afneemt (economische redenen) of dat iemand zijn werk niet goed doet (disfunctioneren). Dan zou u relatief eenvoudig, met het inachtneming van een in uw payrollcontract vastgestelde opzegtermijn, van iemand afscheid moeten kunnen nemen. Het payrollbedrijf is namelijk in juridische zin de werkgever van de desbetreffende payrollwerknemer en dient het ontslag verder voor u af te handelen.

U begrijpt dat een ontslagprocedure de nodige risico’s en kosten voor payrollbedrijven met zich meebrengt. Payrollbedrijven zijn daarom op dit gebied dan ook net verzekeringsmaatschappijen en zullen de kosten van ontslag voor een groot gedeelte in hun payrolltarieven door calculeren. Maar echter waar mogelijk (bij onduidelijkheden) deze ook aan u proberen door te berekenen.

Let u er daarom op wat er van u met betrekking tot dossiervorming bij ontslag in uw payrollcontract wordt verlangd. Wat uw kosten bij een herplaatsingstraject zijn. En wat uw eventuele kosten bij een ontslagvergoeding (o.a. transitievergoeding) zijn. Kortom, vraag wat de voorwaarden bij ontslag zijn en controleer deze in uw payrollcontract en/of algemene voorwaarden!

Wet werk en zekerheid en ontslag

Met de komst van de Wet werk en zekerheid in 2015 wilde de overheid voor een eenvoudiger, sneller, eerlijker en minder kostbaar ontslagstelsel zorgen.

Waar eerst namelijk een rechter de ontslagvergoeding meestal op de kantonrechtersformule baseerde en het UWV geen vergoeding toekende. Is dit verschil met deze wet, door bij beide routes een zogeheten “transitievergoeding” in te voeren, weggenomen.

Daarnaast is met de Wet werk en zekerheid ook de ontslagregels voor een payrollwerknemer gelijk getrokken. Er was eerst bepaald dat, als u bij payroll een werknemer wilde ontslaan, dit ontslag eerst door het UWV of kantonrechter moest worden getoetst. De Wet werk en zekerheid bepaalt nu vanaf 2015 echter door wie dat moet gebeuren. Dit is namelijk afhankelijk van de reden voor ontslag. Bij ontslag van een payrollwerknemer zijn de omstandigheden op uw werkvloer namelijk nog steeds bepalend.

Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen en/of langdurige arbeidsongeschiktheid toetst het UWV of u en het payrollbedrijf aan de eisen om het payrollcontract te beëindigen, hebben voldaan. In alle andere gevallen zal een kantonrechter het ontslag toetsen. Meer info zie Rijksoverheid.

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) en ontslag

Met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) per 1-1-2020 heeft de politiek enkele nadelige effecten (en de niet behaalde doelen) vanuit de Wet werk en zekerheid (WWZ) gerepareerd. Het doel van de wet is om het verschil (gat), welke is ontstaan tussen vast en flex, kleiner te maken en het voor werkgevers in Nederland aantrekkelijker te maken om mensen in vaste dienst te nemen.

Met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is het namelijk mogelijk om het vaste contract van medewerkers flexibeler te maken (extra mogelijkheden om een contract door de kantonrechter te laten ontbinden) en de flexibele contracten iets vaster. Naast de nieuwe regels omtrent ontslaggronden en transitievergoedingsregeling zijn met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) ook de WW-premie, ketenbepaling en de dienstverlening payroll opnieuw bekeken en aangepast.

Payrollwerknemers hebben vanuit de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) vanaf (a.) de eerste dag in plaats van twee jaar, ongeacht een proeftijd, recht op een transitievergoeding (ontslagvergoeding). Daarnaast worden, door middel van een aanvullende regeling in de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), (b.) kleine werkgevers voor de transitievergoeding, als zij hun bedrijf wegens pensionering of ziekte moeten beëindigen, gecompenseerd en is bij lange dienstverbanden de (c.) transitievergoedingsopbouw verlaagd.

Cumulatiegrond bij ontslag en payroll

Met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) moet het ontslag voor werkgevers ook gemakkelijker worden. Een werkgever (lees payrollbedrijf) in Nederland moest namelijk in het verleden nog volledig aan 1 van de 8 ontslaggronden voldoen. Met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is het mogelijk een werknemer, als er sprake van een optelsom van omstandigheden (zogenaamde cumulatiegrond) is, te ontslaan.

Door deze nieuwe negende grond heeft een kantonrechter in Nederland nu de mogelijkheid om verschillende omstandigheden (zogenaamde cumulatiegrond) te combineren. Wanneer de cumulatiegrond daadwerkelijk voor het ontslag wordt gebruikt, is het belangrijk te weten dat een werknemer hierbij een halve transitievergoeding extra (bovenop de transitievergoeding) kan krijgen.

Heeft u genoeg over de Wet werk en zekerheid, nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), transitievergoedingen en uw verantwoordelijkheden bij ontslag bij payroll gelezen. Dan kunt u altijd een gratis geheel vrijblijvend payrolladviesgesprek, payrollofferte, payrollberekening bij ons aanvragen!

Doordat wij namelijk dagelijks payrolloffertes, payrollcontracten en algemene voorwaarden van diverse payrollbedrijven vergelijken. Kunnen wij er voor zorgen dat het punt ontslag in uw payrollcontract voor u namelijk goed is afgedekt. Hierdoor komt u achteraf bij een ontslag van een payrollmedewerker niet voor verrassingen te staan.

Vraag een gratis payrollofferte voor uw bedrijf aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Payrollcontract en pensioen

Een belangrijke vraag die u zichzelf en voor uw medewerkers bij payroll moet stellen, is: “Hoe is de pensioenregeling (Bpf of adequate pensioenregeling) bij het desbetreffende payrollbedrijf voor mijn werknemers geregeld?” Naast ziekte en ontslag is pensioen namelijk een belangrijke regeling, die van groot belang voor de arbeidsvoorwaarden van uw werknemers is.

Payroll en pensioen per 1 januari 2021

Het voormalige StiPP-pensioen was als payroll pensioenregeling niet meer toereikend (geen 14,5% premie voor de werkgever) en is dus per 1 januari 2021 als payrollpensioen in Nederland komen te vervallen.

Voor uw payrollwerknemers bij een payrollbedrijf geldt per 1 januari 2021 v.w.b. pensioen nu het volgende:
“Is het voor een payrollbedrijf niet mogelijk om voor uw payrollwerknemers bij de pensioenregeling, die vanuit uw branche of sector (Bpf) geldt, aan te sluiten. Dan dient het payrollbedrijf voor uw payrollwerknemers per 1 januari 2021 over een ‘adequaat’ pensioen te beschikken”.

Adequaat pensioenregeling bij payroll

Deze ‘adequaat’ pensioenregeling moet volgens de overheid ten minste voorzien in:

  a. Een ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet;
  b. Het ontbreken van een wachttijd of drempelperiode als bedoeld in artikel 14, tweede lid, van de Pensioenwet;
  c. Een totale werkgeverspremie, zoals bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet, van tenminste 14,5% van de som van de pensioengrondslag van de arbeidskrachten, die door de onderneming in het kader van payroll ter beschikking worden gesteld.

Brand New Day is een voorbeeld van een pensioenaanbieder in Nederland. Die een adequaat WAB-proofed payrollpensioenregeling voor payrollbedrijven en hun payrollmedewerkers heeft ontwikkeld en aanbiedt.

Pensioenadviseur bij payroll inschakelen

Een goed en erkend payrollbedrijf zal altijd een pensioenadviseur inschakelen om zo de eventuele gevolgen voor iedere individuele medewerker te bekijken.

Daarnaast kan deze pensioenadviseur dan ook beoordelen of een waardeoverdracht (= het overdragen van de waarde van pensioenaanspraken om pensioenverlies te voorkomen wanneer een werknemer van werkgever wisselt) voor iedere individuele payrollwerknemer zinvol is.

Laat uw werknemers hiervoor dan wel even het pensioenregister raadplegen. Dit i.v.m. mogelijke overige pensioenpotjes bij andere Bedrijfstakpensioenfondsen (Bpf).

Tot slot, zien wij voor wat betreft payroll en pensioen nog steeds vaak bij payrollbedrijven. Dat er door hen niet samen met een pensioenadviseur (bewust) wordt gekeken naar de eventuele negatieve gevolgen van het overstappen naar een andere pensioenregeling. B.v. beschikbare premiestelsel versus middelloonregeling of eindloonregeling.

De gevolgen zijn dan in de (nabije) toekomst voor uw payrollwerknemers soms dan niet te overzien. B.v. lager/minder (nabestaanden) pensioen bij pensionering en/of verlies evt. vervroegd pensioenregeling of VUT-rechten vanuit de huidige (Bpf) pensioenregeling!

Een goed en erkend payrollbedrijf (kaf van het koren) zal dan in dezen u en uw desbetreffende werknemer(-s) namelijk adviseren geen gebruik van ‘gewoon’ payroll te maken. Waarbij het payrollbedrijf dus de juridische werkgever van uw werknemer wordt en hij/zij hierdoor aan een adequate pensioenregeling moet gaan deelnemen.

Hierdoor is hij/zij dan namelijk niet meer aan het Bpf in uw branche verbonden en verliest zijn/haar eventuele opgebouwde rechten.

Dienstverleningsvariant bij payroll

In zo’n geval dient naar onze mening een payrollbedrijf voor hem/haar over een zogeheten “Dienstverleningsvariant” te beschikken en deze ook goed kunnen toepassen.

Bij deze payroll dienstverleningsvorm blijft uw werknemer dus in dienst bij u en hierdoor ook aangesloten bij zijn/haar bedrijfstakpensioenfonds (Bpf). Het payrollbedrijf wordt echter door u gemachtigd om alle afdrachten omtrent belastingen, sociale en pensioenpremies op uw aansluitnummers te doen. Daarnaast betaalt u bij deze payroll dienstverleningsvorm ook gewoon alleen de daadwerkelijk gewerkte uren van uw werknemer. En regelt het payrollbedrijf ook de ziekte- en eventuele re-integratiebegeleiding van deze werknemer.

Voor het punt ontslag wordt bij deze payroll dienstverleningsvorm vaak afgesproken, dat het payrollbedrijf u kosteloos bij een ontslagprocedure zal ondersteunen. Echter het payrollbedrijf kan het ontslag niet zelf aanvragen en regelen. Dit komt doordat de werknemer nog steeds bij u juridische in dienst is (het enige verschil met “gewone” payroll). Vraag bij uw payrollbedrijf of zij deze payroll dienstverleningsvorm ook kunnen aanbieden en regelen. Let op, de benaming kan anders zijn, bijvoorbeeld Jobtimize bij SoToff (vroeger Fortium Payroll) in Almelo.

Deze payroll dienstverleningsvorm wordt namelijk ook vaak toegepast als een werknemer pertinent weigert over te stappen op payroll. En hiermee de overgang van u en uw andere werknemers naar payroll blokkeert. Voor hem/haar wordt dan deze payroll dienstverleningsvorm (tijdelijk) toegepast en blijft hij/zij nog (even) juridisch in dienst bij u.

Tot slot, zal de aansluiting voor iedere individuele payrollwerknemer bij zijn/haar bedrijfstakpensioenfonds (Bpf) praktisch voor payrollbedrijven, die in meer dan 20 branches actief zijn, bijna niet mogelijk zijn. Maar een verplichte adequate pensioenregeling voor iedere payrollmedewerker zorgt er tenminste eindelijk voor, dat payrollbedrijven op het punt van pensioen niet meer onderling kunnen concurreren!

Doordat wij over eigen pensioenadviseurs beschikken en dagelijks payrolloffertes, payrollcontracten en algemene voorwaarden van diverse payrollbedrijven vergelijken. Kunnen wij er voor zorgen dat het punt pensioen goed in uw payrollcontract wordt geregeld. Hierdoor komen u en uw medewerkers (bij hun pensioen) achteraf niet voor verrassingen te staan. Vraag daarom dus nu snel een gratis geheel vrijblijvend payrolladviesgesprek, payrollofferte of payrollberekening bij ons aan!

Vraag een gratis payrollofferte voor uw bedrijf aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Payrolltariefchecklist

Om te weten wat u bij payroll voor u en uw medewerkers koopt. Volgt hieronder onze speciale payrolltariefchecklist. Dit zodat u nog makkelijker payrollfactoren, payrolltarieven of prijzen in uw payrollcontract kunt vergelijken.

 • Tarief inclusief of exclusief vakantiegeld en /of vakantiedagen?;
 • Tarief inclusief ziekte (zonder eventuele nacalculatie)?;
 • Tarief inclusief ziekte- of re-integratiebegeleiding (Wet verbetering poortwachter (Wvp))?;
 • Tarief bij verschillende ziektepercentages?;
 • Tarief inclusief ziekte- en/of quarantainedagen?;
 • Tarief inclusief coronatestkosten, vaccinatiekosten en re-integratie;
 • Tarief inclusief alle juridische kosten bij ontslag?;
 • Tarief inclusief kosten herplaatsingstraject bij ontslag?;
 • Zitten ATV/ADV dagen in het payrolltarief of worden ze doorberekend?;
 • Tarief inclusief alle feestdagen?;
 • Tarief inclusief alle kort verzuim/bijzonder verlof/zorgverlofdagen?;
 • Tarief inclusief hulp met maken RIE (Risico inventarisatie & evaluatie)?;
 • Tarief inclusief geboorteverlofdagen?;
 • Tarief inclusief seniorendagen?;
 • Tarief voor AOW-gerechtigden of scholieren/studenten?;
 • Tarief en regelingen voor herintreders en arbeidsgehandicapten?;
 • Tarief en regeling eventuele subsidieteruggaven (BBL/50+)?;
 • Tarief toeslag- of overwerkuren?;
 • Tarief bij koppeling met uw urenverwerkingssysteem?;
 • Tarief bij verschillende betalingstermijnen (o.a. automatische incasso)?;
 • Tarief reiskosten en onbelaste vergoedingen (1:1)?;
 • Tarief voor “Dienstverleningsvariant”?
 • Welke pensioenregeling (Bpf of adequaat) voor uw werknemers?;
 • Nabestaande pensioenregeling?;
 • Pensioenvoorlichting (gratis) door pensioenadviseur?;
 • Regeling en percentages bij bijv. een NOW-regeling?;
 • Lage-inkomensvoordeel (LIV) en/of jeugd-LIV 1:1 terug overgemaakt?;
 • Tarief verloning DGA (gratis?)?;
 • Mogelijke aanvangskosten?;
 • Inhoud secundaire arbeidsvoorwaardenpakket?;
 • Tarief inclusief collectieve ongevallenverzekering?;
 • Scholing (gratis?) voor uw werknemers?;

U ziet dat er nogal wat punten zijn waarop u bij payroll voor uzelf en voor uw medewerkers op moet letten. Doordat wij dagelijks payrolloffertes, payrollcontracten en algemene voorwaarden van diverse payrollbedrijven vergelijken. Kunnen wij er voor zorgen dat bovenstaande punten prima in uw payrolltarief in uw uiteindelijke payrollcontract zijn geregeld en u dus geen kat in een zak koopt. Vraag daarom dus nu snel een gratis geheel vrijblijvend payroll adviesgesprek, payrollofferte of payrollberekening bij ons aan!

Hoe lang loopt een payrollcontract?

De meeste payrollbedrijven werken met een opzegtermijn van maximaal drie maanden (bij ons ook). Dit zodat zij de zaken om en rond uw personeel netjes naar u en uw medewerkers kunnen afronden. Check dit punt dus wel in uw payrollcontract! Mocht u echter geen medewerkers meer op de payroll bij uw payrollbedrijf hebben. Dan moet u sowieso op elk gewenst moment uw payrollcontract bij uw payrollaanbieder zonder kosten kunnen opzeggen.

Vraag een gratis payrollofferte voor uw bedrijf aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Payrollcontract en tips en tricks lijst

Om tot de juiste payrollbedrijf keuze te komen. Hebben wij hieronder nog even enkele payroll tips & tricks voor u op een rijtje gezet.

1. Financiële betrouwbaarheid checken

Check de financiële betrouwbaarheid van een payrollbedrijf. Bij twijfel vraag via de Kamer van Koophandel de laatste jaarcijfers op! Doe dus alleen zaken met payrollbedrijven waarvan u zeker weet dat ze financieel betrouwbaar en solide zijn.

Hiervoor geldt dus minimaal het keurmerk NEN-4400, een recente WKA-verklaring van de Belastingdienst en de beschikking over een G-rekening.

2. CAO verschillen checken

Voor de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans per 1 januari 2020 was het goed om de mogelijke verschillen voor uw werknemers, vanuit uw eigen huidige CAO ten opzichte van die bij een payrollbedrijf te checken.

Dit gold voor o.a. wachtdagen, loondoorbetalingspercentages bij ziekte, kortverzuim, bijzonder verlof en kortdurend zorgverlofregeling, gehanteerde salarissen en toeslagen en pensioenregeling.

De genoemde verschillen mogen er met de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans echter niet meer zijn. Payrollbedrijven dienen namelijk vanaf 2020 de gehele inlenersbeloningsregeling vanuit uw CAO over te nemen.

Daarnaast is het voor payrollbedrijven per 1 januari 2021 ook verplicht om in eerste instantie voor haar payrollwerknemers een aansluiting bij het voor uw branche geldende bedrijfstakpensioenfonds (Bfp) te regelen.

Is dit niet mogelijk dan dienen payrollbedrijven zelf een ‘adequaat’ pensioenregeling (14,6% werkgeverspremie) voor hun payrollwerknemers te regelen. In het laatste geval is het nog wel goed om na te gaan bij wie en onder welke voorwaarden dit is geregeld.

Tenslotte, controleer ook altijd welk secundaire arbeidsvoorwaarden het payrollbedrijf voor uw werknemers in uw payrollcontract heeft geregeld. Bijvoorbeeld collectiviteitsregelingen voor verzekeringen, kortingen op telefoons, vakanties, sportscholen of concerten.

3. Referenties checken

Vraag om referenties en schroom niet die na te bellen!

4. Schakel uw financieel adviseur of accountant in

Betrek uw financieel adviseur of accountant bij uw besluitvorming rond payroll.

Zij kennen immers uw bedrijf, verzekeringen en personeelskosten vaak door en door. En weten o.a. hoe de volgende zaken bij u zijn geregeld of kosten. Verzuimverzekering, rechtsbijstandverzekering, aansprakelijkheidsverzekering, arbodienst, kosten ziekte- en re-integratiebegeleiding, arbeidsdeskundigonderzoeken, werkplek aanpassingen, RIE, kosten loonadministratie, werkgeverslasten (eigen risicodragerschap), pensioenpremies, kosten uitzendbureaus, juridische bijstand bij arbeidsovereenkomsten opstellen of arbeidsconflicten, transitie- of ontslagvergoedingen, boetes UWV, arbeidsinspectie of Belastingdienst …

5. Vraag meerdere payrolloffertes aan

Vraag meerdere payrolloffertes aan en vergelijk goed wat u wordt aangeboden. Gebruik hiervoor o.a. onze payrolltariefchecklist.
Bij een payrollofferte via ons is deze check al voor u gedaan!!

6. Check de regelingen bij ziekte en ontslag

Let u vooral in het aanbod van payrollbedrijven op de regelingen voor wat betreft ziekte en ontslag in hun payrollcontracten.

Voor het punt ziekte geldt de mogelijke nacalculaties van de kosten of een verhoging van uw payrollfactor bij veel voorkomend ziekteverzuim in een bepaalde periode binnen uw bedrijf.

Bij ontslag moet u goed opletten wat er met betrekking tot dossiervorming bij ontslag van u wordt verlangd. Wat uw kosten bij een herplaatsingstraject en/of een ontslagvergoeding (o.a. transitievergoeding) zijn.

7. Check de reserveringen

Let u in uw aanbod er ook op of alle ziektedagen (nacalculatie), vakantie-, feest-, bijzonder verlof-, kort verzuim-, senioren of ADV- of ATV-dagen en/of overige vrije dagen of uren reserveringen door het payrollbedrijf in haar payrollfactor in uw payrollcontract zijn verwerkt/versleuteld. En dus niet achteraf door het payrollbedrijf aan u in rekening worden gebracht. Goedkoop is bij payroll dan namelijk duurkoop!

8. Communicatie naar medewerkers

Communiceert u tijdig met uw werknemers. Zodat uw besluit om van payroll binnen uw bedrijf gebruik te gaan maken. Niet voor verrassingen en onrust op uw werkvloer zorgt.

Vraag een gratis payrollofferte voor uw bedrijf aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Voordelen van payroll

Naast de bovengenoemde redenen (tijdswinst en gemak) zijn ook de volgende voordelen van payroll voor veel ondernemers en/of werkgevers in Nederland doorslaggevend om van payroll gebruik te maken.

Lagere personeelskosten met payroll

Dankzij schaalvergroting en lage overheadkosten kunnen wij uw personeels- en salarisadministratie in Nederland (maar ook in Duitsland en België) tegen lage payrollkosten doen. In veel gevallen bent u met payroll zelfs goedkoper uit. Dan wanneer u uw werknemers in Nederland zelf in dienst zou hebben. U bespaart met payroll namelijk als voordeel aanzienlijk op de kosten van uw eigen loon- en contractadministratie, accountantskosten, Arbo kosten en niet te vergeten ziektekosten. Bovendien bent u met payroll in Nederland veel goedkoper uit dan wanneer u met een uitzendbureau en/of detacheringsbureau samenwerkt. Dit betekent dat als u in plaats van uitzenden en/of detacheren van payroll gebruikmaakt. U soms wel enkele euro's per uur kunt besparen!

Personeelskosten vooraf inzichtelijk met payroll

U weet vooraf wat uw personele kosten (payrollkosten) met payroll bij een payrollbedrijf zullen zijn. Zodat u in uw personeelskostenberekeningen, budgettering, calculaties of offertes hiermee rekening kunt houden. U betaalt namelijk een vast payrolltarief per gewerkt uur van uw werknemers en ontvangt hiervan periodiek één factuur van het payrollbedrijf. Zo heeft u als voordeel op ieder moment en plaats 24/7 een zeer nauwkeurige inzage in uw totale salaris- en personeelskosten van uw bedrijf met payroll. De onverwachte uitgaven voor bijvoorbeeld ziekte of arbeidsongeschiktheid zijn namelijk voor rekening van het payrollbedrijf met payroll.

Minder administratie met payroll

Kosten, facturen en/of aangiften van instanties, zoals het UWV, Belastingdienst, diverse pensioenen aanverwante verzekeringen, arbodienst, verzuimverzekering en accountants (m.b.t. salaris- en personeelsadministratie) ontvangt u niet meer bij payroll. U kunt dus bij payroll als voordeel uw arbodienst en ziekengeldverzekering opzeggen. En u heeft daarnaast niets meer met de stijgende werkgeverslasten en kosten in uw branche te maken. U heeft immers bij payroll als voordeel geen werknemers meer in dienst!

U blijft de baas binnen uw bedrijf met payroll

In de praktijk blijft u bij payroll voor uw werknemers nog steeds 'de baas' binnen uw bedrijf. Dit betekent dat het payrollbedrijf slechts als uw externe afdeling P&O en salarisadministratie bij payroll fungeert. U blijft met payroll namelijk nog steeds voor de dagelijkse gang van zaken binnen uw bedrijf verantwoordelijk. Echter zonder alle werkgeversrisico’s, regeltjes en formulieren. Voor uw werknemers betekent dit dat er feitelijk ook niet veel met payroll verandert. Behalve dat zij als voordeel te allen tijde 24/7 met hun vragen op een professionele dienstverlener op het gebied van personeel en organisatie kunnen terugvallen.

Geen werkgeversrisico's met payroll

Uw huidige en/of nieuw geworven werknemers werken dus exclusief voor u. Maar staan bij het payrollbedrijf op de loonlijst (= payroll vertaalt uit het Engels). Dit betekent dat het payrollbedrijf als voordeel voor u hierdoor volledig verantwoordelijk voor al uw arbeidsrechtelijke werkgeversrisico's aangaande uw werknemers is. U heeft bij payroll namelijk geen werknemers meer op papier in dienst. U moet hierbij dus o.a. denken aan ziekteverzuimbegeleiding, re-integratiebegeleiding, uitvoeren Wet poortwachter en allerhande arbeidsrechtelijke juridische conflicten.

Geen kosten bij ziekte met payroll

Omdat u geen juridisch werkgever van uw (nieuwe) werknemers bij payroll meer bent. Betekent dit dat u als voordeel ook de kosten van het ziekteverzuim, re-integratie en alle bijbehorende administratieve verplichtingen bij payroll niet meer heeft.

Gratis deskundig advies bij ons

Met welk personeelsvraagstuk u en/of uw werknemers ook te maken hebben. Door de aanwezige kennis bij ons hoeft u maar 1 telefoontje te plegen om gratis antwoord te krijgen op uw vraag. Bij uw accountant kost iedere minuut u vaak geld! Daarnaast wordt door ons o.a. het pensioen en collectieve verzekeringen voor uw werknemers bij payroll geregeld. U ziet aan uw werknemers wordt door ons bij payroll ook gedacht. Na dit gelezen te hebben. Wilt u misschien nog meer over wat payroll is en voor u, uw werknemers en bedrijf in Nederland verder kan betekenen weten? Vraagt u daarom nu snel een gratis geheel vrijblijvend payrolladviesgesprek of payrollofferte op maat bij ons aan!

Vraag een gratis payrollofferte voor uw bedrijf aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Over ons

Wij kunnen elke MKB-ondernemer en/of werkgever in Nederland (maar ook België en/of Duitsland) een passende payrolloplossing tegen een scherp payrolltarief aanbieden.

Vraagt u daarom nu snel direct een geheel vrijblijvend payrolladviesgesprek of payrollofferte op maat bij ons aan. U ontvangt deze payrollofferte boordevol informatie over payroll voor u, uw bedrijf en medewerkers dan binnen 24 uur!

Payrollbedrijven in Nederland

De volgende payrollbedrijven in Nederland kunnen u net als ons ook uitleggen wat payroll inhoudt en kost. Echter ondanks dat zij gezamenlijke enkele 10.000en medewerkers bij diverse bedrijven in verschillende branches en plaatsen in Nederland op de payroll hebben staan. Controleert u toch altijd uw payrollcontract goed met behulp van onze bovenstaande informatie, uitleg of advies.

Payrollbedrijven

Abflexkracht payroll, Adecco Payroll, BC Group Payroll, Com.pas Payrolling, Connexie Payroll, Devocare Payroll, Driessen Payroll, FlexExpert Payroll B.V., Fortium Payroll B.V., Get Payrolling BV, GJ Pay-Roll BV, Holland Payroll B.V., Koers Oost Payroll B.V., Kolibrie Payroll, Lean Payroll Service B.V. Level One Payroll, Manpower Payroll Solutions, Nedflex Payrolling, Next Payroll B.V., One Payroll, Pay to Payroll, Pay for People Payroll B.V., Pay for People Payroll, Payroll Nederland, Payper. Payroll Professionals B.V., Payroll Select, Persoonality Payrolling, Please Payroll B.V., Pro Payroll, P-services Payroll, Randstad Payroll Solutions. Renew Payroll B.V., Repay HRM B.V., Select Payrolling, Servorg Payroll BV, Smart Payroll Services BV, Tempo-Team Payroll Services, Tentoo Payroll B.V., WePayPeople Payroll, Wijco Payrolling.